Novosti i zanimljivosti

Svim pravnim subjektima nudimo mogućnost sklapanja ugovora o odvozu elektronskog otpada i podršku u izradi dokumentacije i pratećih listova za otpad BEZ NAKNADE.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju Zakona o otpadu donjelo je 13.srpnja 2007. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Tim pravilnikom je u potpunosti uspostavljen sustav za gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom radi njegove oporabe, zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Prijava na brojeve:
035/ 258 174,
091/ 340 4000,
099/ 340 4000 besplatni telefon: 0800 444 110

ili putem kontakt forme:

Vaše ime:

Vaš email:


Naslov:


Vaša poruka:


O nama

Obavljamo prikupljanje i BESPLATAN odvoz električnog i elektroničnog otpada na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije, te gradova Našica, Đakova i Županje.

Isti se može dovoziti u odlagalište na našu adresu
u dane: ponedjeljak - petak
u vremenu od 10 - 16 h

Što je EE otpad?

Električni i elektronički otpad ( EE otpad) je: otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično), te EE otpad iz kućanstva, odnosno otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

Sakupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate. Posjednici otpada trebaju EE otpad predati isključivo OVLAŠTENOM skupljaču ili njegovom suradniku koji određenim dokumentom može dokazati da zastupa Ovlaštenog skupljača.

EE otpad ne smije se deponirati na deponiju komunalnog otpada, jer najveći dio EE otpada spada u kategoriju opasnih otpada koji se mora kvalitetno zbrinuti.

Sustav za gospodarenje EE otpadom je stvorio mrežu kako bi se olakšalo zbrinjavanje navedenog otpada. On omogućava građanima da telefonom nazovu ovlaštenog skupljača koji dolazi u privatni ili poslovni prostor i besplatno preuzima aparat kojeg se građani, odnosno tvrtka želi riješiti. Građani i tvrtke od ovlaštenog skupljača dobivaju potvrdu, odnosno prateći list kojim dokazuju da su EE otpad predali ovlaštenom skupljaču.

Vrste EE otpada

1. Veliki kućanski aparati
2. Mali kućanski aparati
3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
4. Oprema široke potrošnje za razonodu
5. Rasvjetna oprema
6. Električni i elektronički alati (osim nepokretnih industrijskih alata)
7. Igračke, oprema za razonodu i športska oprema
8. Medicinski urađaji (osim implantiranih uređaja)
9. Instrumenti za nadzor i upravljanje
10. Samoposlužni aparati

Navigacija

Dodatni linkovi

Ured

Adresa: Vinogorska 117,
Slavonski Brod
telefon: 035/ 258 174
fax: 035/ 258 174
mobitel 1: 091/ 340 4000
mobitel 2: 099/ 340 4000
E-mail: eko-mobile@sb.t-com.hr